Switch to English
Vítejte ve společnosti V.I.P. SECURITY SERVICES s.r.o.

Žádná zakázka pro nás není dost malá, ani dost velká - čas klienta a jeho vynaložené finanční prostředky jsou vynaloženy k jeho absolutní spokojenosti.

Potřebujete-li profesionální bezpečnostní servis, jsme Vám schopni právě takový na základě dlouholetých zkušeností poskytnout.

21. února 1996

došlo ke spojení V.I.P. Security a Secur - dvou nezávislých bezpečnostních subjektů působících na našem trhu již od počátku devadesátých let. Především díky zpětné vazbě našich spokojených klientů věříme, že spojení těchto specializovaných firem s bohatými zkušenostmi, propojením jejich vlastního Know-how, přineslo společnosti V.I.P. SECURITY SERVICES s.r.o. patřičnou firemní stabilitu. Rádi bychom Vás, naše potenciální klienty zaujali svou schopností realizovat Vaše požadavky pružně a v požadované kvalitě (náš špičkový bezpečnostní servis je na našem trhu prověřen léty a je neustále zdokonalován) přesto Vás na našich informačních stránkách nezahltíme zvýšenou měrou reklamních přesvědčovacích spotů, prezentací a fotografické dokumentace, jednak zkracujících Váš drahocenný čas, a pak: … na pohádky konkurence sami nevěříme. Neobvyklé? Avšak nikoliv strohé. Jsme si dobře vědomi našeho postavení na zdejším trhu - nejsme zastánci dlouhého výčtu referencí, fotodokumentace z různorodých akcí, neboť jsme přesvědčeni, že každé indiskrétní zveřejnění systému, osob podílejících se na takové realizaci (a též obrazové či textové prezentace chráněných osob, klientů) může v mnoha případech spíše uškodit, než napomoci při skutečných rizicích a potřebách Vás - klientů. Ochrana majetku či osob je specifická v každém jednotlivém případě - nesmí být výstavní síní, ale naprosto citlivou, mnohdy záměrně utajovanou záležitostí. Proto zde překládáme informace právě takovým způsobem, jak je před sebou můžete vidět.

Technické vybavení firmy:

Společnost disponuje bohatou škálou špičkových technických prostředků a vymožeností, nezbytných pro samotný výkon ochrany a ostrahy klienta. V případě speciálních potřeb klienta jsme /v případě reálné návratnosti vynaložených finančních prostředků/ ochotni investovat nemalé částky do vybavení našich pracovníků. I jinak si ve všech případech umíme poradit s problémem buď zprostředkováním nebo přímo realizací subdodávky přes naši společnost. Zprostředkovanou službou je u nás např. i profesionální doprava klientů v limuzínách. Dle charakteru nutné úrovně zabezpečení chráněné osoby, po konzultaci s klientem, přistavíme odpovídající typ vozidla s profesionálním řidičem vládnoucím nejméně jedním světovým jazykem. Tento je již zahrnut v smluvené ceně vozidla.

Firemní kultura:

Naši pracovníci jsou při pracovním výkonu nezaměnitelně identifikovatelní - od označení společenského obleku různým druhem číslovaných visaček, backstage a štítků po decentní odznáčky k průkazu firemní příslušnosti. Specifickým oblečením jsou pak security vesty v různém barevném provedení s číselným označením a nápisem jak na hrudi, tak na zádech, které používáme při velkých akcích pro naprostou přehlednost a kontrolu pracovníků. Pro každého klienta jsme schopni a ochotni vyhotovit zvláštní vesty např. s jeho konkrétním označením, názvem fy, logem atp..

Směr dalšího rozvoje vidíme:
  • Především v posilování firemního potenciálu a firemní kultury v propracovanější personální politice a informatice
  • I nadále v poskytování co možná nejkvalitnější bezpečnostní poradenství a servis našim stálým klientům
  • V neustálé snaze poskytovat stále vyšší standard služeb bez zbytečných vícenákladů.Dále zachovat možnost pouze 4-5hod. vytížení v rámci krátké akce
  • V získávání seriozních dílčích zakázek v uvedených oblastech komerční bezpečnosti na základě reálné tržní ceny

Jako společnost jsme zcela a právem hrdi na zavazující skutečnost, že celá řada významných klientů nám dala a stále dává najevo, že firma V.I.P. SECURITY SERVICES s.r.o. je tou pravou volbou, pro ně a tedy i pro ty z Vás, kteří požadují profesionální přístup, opravdu velikou pružnost a rychlost v jednání nesnižující však kvalitu a úroveň poskytované služby.

Děkujeme za Váš čas při zhlédnutí našich webovských stránek a přejeme úspěšný den a šťastnou volbu Security i v případě, že Vás naše nabídka dostatečně nezaujala. Pokud Vás zaujala, pokusíme se přizpůsobit Vaší pracovní, časové vytíženosti, abychom po vzájemné dohodě ať již u Vás ve firmě, či u nás v naší kanceláři v centru Prahy v T-Mobile Aréně /sídle HC Sparty Praha a.s./ mohli patřičně projednat Vaši záležitost.

Ještě jednou děkujeme za Vaši pozornost věnovanou naší firmě a zůstáváme s pozdravem.

(c) 2005 - 2017 V.I.P. Security Services